Valgmenighederne i spil

"Folkekirkens styre", betænkning 1544 er til debat foråret 2014 og Grundtvigsk Forums kirkepolitiske udvalg havde inviteret til debatmøde om emnet på Vartov i København.

Et par repræsentanter fra Vrå Valgmenighed mødte på denne solvarme forårsdag op til høringen i en propfyldt sal på Vartov, hvor et bredt spektrum af folk af kirkelig og kirkepolitisk observans ligeledes var mødt op.
Dagens varme kartoffel var spørgsmålet om, hvor fremtidens folkekirke skal hen, og hvordan og med hvem det skal ske. Kalder betænkningen nye muligheder frem eller giver den tværtimod anledning til at trække i nødbremsen? Det er der delte meninger om.
Et af hovedpunkterne i debatten er spørgsmålet, om der skal indføres et Folkekirkens Fællesudvalg, som skal prioritere fælles anliggender og fastsætte budget for den fælles folkekirkelige økonomi. Hans Gammeltoft-Hansen, Folkekirkens Fællesudvalgs formand, gjorde rede for fordelene ved oprettelse af et Folkekirkeligt Fællesudvalg til varetagelse af styringsmæssige opgaver (fastsætte landskirkeskattens størrelse, prioritere fælles anliggender, fastsætte budget for den fælles folkekirkelige økonomi, beskæftige sig med folkekirkens indre anliggender). En af deltagerne i det efterfølgende debatpanel, Morten Kvist, præst ved Herning Valgmenighed, redegjorde for synspunkter om sagen hos den lille del af folkekirken, som udgøres af de grundtvigske valgmenigheder. Han udtrykte bekymring for en øget djøfisering, der fremmer en administrativ logik fremfor en faglig. Morten Kvist var dog indforstået med, at en reform i en eller anden forstand var nødvendig, men ønskede den forsigtige udgave først med så meget frihed som muligt til sognene.
Ikke så få valgmenighedsfolk udtrykte bekymring i forhold til spørgsmålet om varetagelsen af folkekirkens indre anliggender, altså spørgsmål, der handler om gudstjeneste, ritualer og salmebøger. Bekymringen går på, at repræsentanter for valgmenighederne ikke er valgbare og derfor ikke vil have indflydelse på de indre anliggender (grunden er, at valgmenighederne står uden for den fælles økonomi i folkekirken). Et frygtet og realistisk scenarie vil betyde, at valgmenighederne situation vil blive udgrænset og uden reel indflydelse. Flere gav dog udtryk for, at der mangler noget i betænkningen i forhold til valgmenighedernes status. Dette må vi forvente udbedret! Ikke mindst fordi de danske valgmenigheder har noget at byde ind med i forhold til styring af økonomiske forhold, idet vi har en lang erfaring med et folkekirkeligt selvstyre, der har vist sin eksistensberettigelse som tilvalg i det kirkelige landskab gennem mere end 100 år.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net