ORLOV
 
Lene Graarup har orlov fra 10. september til og med jul. I orlovsperioden er der flere præster, som vil hjælpe med gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmationsforberedelse.
Således Niels Kirketerp, som er vores trofaste afløser – han vil have de fleste gudstjenester. Der for uden har tidligere valgmenighedspræst fra Klim, Thorben Johannesen, - og nuværende valgmenighedspræst samme sted, Peter Haandsbæk Jensen, lovet at hjælpe. Hjælpepræsten i Klim Valgmenighed, Annelise Søndengaard, som er pensioneret sognepræst fra Elsted Sogn ved Århus, tager sig af konfirmanderne. Desuden vil Ib Wulff-Jørgensen, som var sognepræst i Tversted-Uggerby i godt 20 år have en gudstjeneste.
 
Der vil være lidt færre gudstjenester i efteråret, ligesom nytårsgudstjenesten falder ud og erstattes af en Helligtrekonger-gudstjeneste den 6 januar, hvor vi, ligesom i de gode gamle dage, med et brag sætter et punktom for julen. Trods mindre aktivitet vil der være stor variation og meget at glæde sig til.

Al kirkelig henvendelse skal i den periode venligst rettes til Inger Larsen, som søger for videre formidling. Ring venligst på tlf.: 42571105
 
 
 
ARRANGEMENTER I EFTERÅRET 2018
HØSTGUDSTJENESTE
MED RUBJERG KNUDE KORET OG IB BUCHHOLZ

Søndag 23. september kl. 19.00


Høsten fejres med et bredt udsnit af Inger Lauritzens høstsange, traditionelle høstsange, instrumentale indslag og naturligvis fællessang. Rubjerg Knude Koret er hjemmehørende i kirkerne omkring Rubjerg Knude og har ved tidligere lejligheder sunget i Valgmenighedskirken. Ib Buchholtz har i mange år musiceret i det nordjyske og spillet med et utal af kendte musikere bla. De Gyldne Løver og Inger Lauritzen. Ved høstgudstjenesten medvirker han sammen med koret på harmonika og spiller derudover solo.
 
 
EN AFTEN MED FOLKEMUSIK
Søndag 25. november kl. 19.00
 
Kirkeåret synger på sidste vers og advent nærmer sig – og når der denne aften hentes folkemusik fra hele norden bliver det med toner, der passer til årstiden og peger frem mod jul. Musikerne er kendte ansigter fra egnen: Eirik Moland på harmonika, Thorvald Baggesen på violin, Hanne Kristensen på klaver, Flemming Kofoed på violin og Jens Baggesen på guitar og bas. Kom og find en plads i kirken, syng med, nyd tonerne og de spændende fortællinger om sangenes oprindelse.
 

FOREDRAG
HALLOO – HVRDAN FORNYER VI FOLKEOPLYSNINGEN I DK?

v. forfatter, forlægger og civiløkonom Lene Rachel Andersen
Tirsdag 27. november kl. 19.00 på Vrå Højskole
Pris: 75 kr. - unge under 26 år: 50 kr.
I samarbejde med Vrå Højskole og Hjørring Folkeuniversitet
 
 
Folkeoplysning og dannelse har spillet en afgørende rolle for udviklingen af det danske samfund. Lene Andersen og Tomas Björkman har sammen skrevet The Nordic Secret (2017), som handler om udviklingen af folkeoplysningen i de nordiske lande. Bogen undersøger, hvordan man i de nordiske lande i sin tid opfandt en ny form for uddannelse i form af folkeoplysningen og derved udviklede folkets potentialer og ændrede deres skæbne. The Nordic Secret demonstrerer således, hvordan samfund fredeligt kan gennemgå store teknologiske, økonomiske og strukturelle forandringer. I dag er udfordringen folkeoplysning og dannelse version 3.0.
Kan de nordiske erfaringer komme resten af verden til gode? Og hvordan kan dannelse og folkeoplysning se ud i fremtiden?
 
 
BØRNENES LØRDAG
24. november kl. 11.00
 
Annelise Søndengaard kan gøre bibelhistorien magisk! Kom og få en herlig optur i kirken og deltag i den efterfølgende workshop. Vi skal fremstille juleting til Vrå konfirmanders bod på Vrå Julemarked - salget derfra går, som sidste år,  til julehjælp.
 
DE NI LÆSNINGER
Søndag 16. december kl. 19.00
 
Traditionen med De Ni Læsninger hører Valgmenighedens jul til ligesom juletræet hører juleaften til. Det bedste er, når kirken fyldes op med unge læsere, musikere, deres familier og venner, som fylder kirken med munterhed og forventning. Kom og vær med til at gøre en god tradition endnu bedre.