Hvorfor gå i kirke?
Gudstjenesten er en leg med det evige
"Jeg anser også kirkerummet og liturgien for at være en leg. Kirken er det sted, hvor mennesker går hen og leger med de evige tanker og de helt store billeder. At en gudstjeneste er en leg, står den danske, liturgiske tradition om noget for. Tag nu bare den første salme i salmebogen: „Guds menighed syng for vor skaber i løn“ hvor omkvædet lyder: „Så liflig vi lege for Vorherre.“ Faktisk kan man danse til både den og andre salmer med trin fra færøsk folkedans. Det er selvfølgelig en disciplineret leg i kirken, vi danser jo ikke hver gang, men kirkerummet er altid stedet, hvor vi går ind og pusler og tumler med det hellige. Pointen er vel, at liturgien er en leg, der ikke går op. Derfor vender vi tilbage for at kunne blive klogere og få mere indsigt. Jeg tror, man bliver opbygget og mere menneskelig af den leg. Jeg oplever den også i den måde, kirker er bygget op på".

Citat: Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop - "Vild med dannelse".
 
GUDSTJENESTEKALENDER
 
Søndag 8. april:1. s. e. påske – ingen gudstjeneste
Søndag 15. april:2. s. e. påske – kl. 10.00 v. LG
(månedens salme præsenteres kl. 9.50)
Søndag 22. april:3. s. e. påske – kl. 10.00 v. LG
Fredag 27. april:Bededag – KONFIRMATION - kl. 10.30 v. LG
Søndag 29. april:4. s. e. påske – kl. 10.00 v. LG
 
Søndag 6. maj:5. s. e. påske – kl. 9.30 v. LG – Arbejdsdag
(månedens salme præsenteres kl. 9.20)
Torsdag 10. maj:Kristi himmelfarts dag - kl. 10.00 v. LG
Søndag 13. maj:6. s. e. påske – ingen gudstjeneste
Søndag 20. maj:Pinsedag – kl. 10.00 v. LG
Mandag 21. maj:Anden pinsedag – ingen gudstjeneste
Søndag 27. maj:Trinitatis søndag – kl. 10.00 v. Niels Kirketerp
 
Søndag 3. juni:1. s. e. trinitatis – Ingen gudstjeneste - Årsmøde
Søndag 10. juni:2. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG
(månedens salme præsenteres kl. 9.50)
Søndag 17. juni:3. s. e. trinitatis – kl. 19.00 v. LG
Søndag 24. juni:4. s. e. trinitatis - kl. 10.00 v. LG
 
Søndag 1. juli:5. s. e. trinitatis – sommerferie
Søndag 8. juli:6. s. e. trinitatis – sommerferie
Søndag 15. juli:7. s. e. trinitatis – sommerferie
Søndag 22. juli:8. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG
Søndag 29. juli:9. s. e. trinitatis – kl. 19.00 v. LG
 
Søndag 5. august:10. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG
(månedens salme præsenteres kl. 9.50)
Søndag 12. august:11. s. e. trinitatis – ingen gudstjeneste
Søndag 19. august:12. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG
Søndag 26. august:13. s. e. trinitatis – kl. 19.00 v. LG
 
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net