Præstegården males og sættes i fineste pinsestand af valgmenighedens
flittige og altid beredvillige frivilighedskorps.
 

Hvad er Vrå Valgmenighed ?

- en fri og åben menighed inden for Den danske Folkekirke.

Ordet valgmenighed betyder, at man selv vælger kirkeligt tilhørsforhold i Den danske Folkekirke. En valgmenighed består af de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kirke, hvilket blev muligt med Valgmenighedsloven af 1868, som giver lov til at danne valgmenighed med frit præstevalg, hvis mindst 50 personer ønsker dette.

En valgmenighed er generelt præget af stor selvstændighed og frihed, og dermed af medlemmernes ansvar og engagement i menighedens anliggender.
Mange valgmenigheder har en størrelse, som gør, at det kan føles nemmere for den enkelte at komme til orde og få mulighed for at opleve den tryghed og det sociale netværk, som en mindre og aktiv menighed kan give.
 

GUDSTJENESTEN

Valgmenighedens gudstjeneste er præget af stor enkelhed – med dåb og nadver som gudstjenestens tyngdepunkter.
Som fri menighed inden for Den danske Folkekirke, har de kirkelige handlinger, dåb, konfirmation, vielse og begravelse gyldighed på samme måde som i folkekirken i øvrigt.

 

KIRKESYNET

Hovedparten af de danske valgmenigheder er grundtvigske, hvilket også gælder Vrå Valgmenighed.
De Grundtvigske valgmenigheder er oprettet på grundlag af et grundtvigsk kirkesyn, et synspunkt som stadig skinner igennem. Kernen i menigheden er gudstjenestelivet. Med det som baggrund mødes menigheden også udenfor kirken, i det folkelige fællesskab, til foredrag, møder, studiekredse og andet, hvor samfund og menneskeliv sættes i perspektiv.


Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net