KIRKEBYGNINGENS HISTORIE

Vrå Valgmenighedskirke er bygget i år 1900. Kirkegården er oprettet i år 1913. Allerede i år 1918 måtte man på grund af menighedens voksende medlemstal udvide kirken med korsarme og større kor. I år 1939 blev kirkens stolestader, under vejledning af kirkens daværende præst Helge Elbek, malet i den nuværende røde farve. Kirkens særprægede lysekroner stammer fra samme periode. De er lavet af daværende trafikminister og valgmenighedsmedlem, Thomas Larsen.

KIRKENS UDSMYKNING

Efter en gennemgående restaurering i 1995, ved arkitekt Poul Brøgger, fremtræder kirkerummet i dag lyst og åbent for den besøgende. Hertil medvirker ikke mindst et nyt alterbord i granit med guldbelagt krucifiks af den sejrende Kristus, set på baggrund af et aks-relief støbt i beton.

Alterudsmykningen og farvesætning af kirkerummet er udført af kunstneren Erik Heide. Det gamle alterbillede fra 1918 er malet af Agnes Schmidt og hænger nu på kirkens nordvæg. Kirkens syvarmede lysestage, som tidligere stod på kirkens alter, står nu på pulpituret og tændes til gudstjeneste i vinterhalvåret og til alle kirkelige højtider.

 
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net