Vrå Valgmenighed
Generalforsamling 10. marts 2013
Formandsberetning 2012
 
Først lidt orientering om ting, som bestyrelsen sysler med:
 
Som det nok er kendt, er vores graver siden 2008 i færd med at søge andre græsgange. Vi skal derfor have ansat en ny graver, og stillingen vil nu, efter Brians opsigelse, blive opslået.

Alt efter vejret må man, hvis man agter sig i vores kirke, tit vælge røjsere frem for sko, da kirkepladsen og tilkørselsvejen i fugtige perioder stiller store krav til fodtøj, efter at både p-plads og vej gennem lang tid har trængt til en grundig renovering. Da riget fattes penge, er det heldigvis lykkedes at få en aftale med et af vore medlemmer, Jacob Christensen, som vil stille en rendegraver til rådighed for fjernelse af den gamle belægning. Jørgen Østergaard har ligeledes sagt ja til at anvende det afrømmede materiale som vejfyld. En medarbejder fra Park og Vej har på vores anmodning besigtiget lokaliteterne, og der er sendt skrivelser til kommune og Kunstbygning samt mundtlig henvendelse til Højskolen, alt sammen i håb om, at disse andre brugere af p-plads og vej vil være med til at dele udgifterne til en ny belægning.

Det med de manglende penge giver årsag til, at vi har i sinde selv at kalke kirken i år. Her må vi appellere kraftigt til medlemmerne om at møde op, når kirkeværgen finder det rigtige tidspunkt – vi skal være nogle stykker, for at arbejdet kan udføres inden for rimelig tid, og vi lejer en lift til højderne. Bestyrelsen fik blod på tanden m.h.t. den slags frivillige projekter i november, hvor konfirmandforældrene som en stormvind gjorde kirken ren indvendig.

Endelig er det på tide at gøre opmærksom på vore værksteder for børn, som nu vel i mindst et par år har fundet sted i tiden op til jul og påske. Både børn og forældre deltager i gudstjenesten, som indleder håndgribelighederne, og børnene boltrer sig med stor fantasi på værkstedet. Et godt tiltag, som det hedder, for også at få andre hårfarver i kirken, og juntaen, som står bag dette nye islæt, skal hermed krediteres: Lene, Ellen og Mette.
 
Resten af beretningen vil beskæftige sig med årets gang:
 
Der blev lagt ud med tre foredrag – efter  en aftengudstjeneste i februar, hvor Tornby-Vidstrup kirkekor medvirkede, talte Jørgen Jørgensen fra UCN Hjørring om sakraltopografi – han er meget vidende, men kunne nok have struktureret sit foredrag på en mere spiselig måde. Næste foredragsaften var i marts ved Ole Jensen, som har arbejdet sammen med K.E.Løgstrup, som altså var aftenens emne. Heldigvis var der mødt mange op i foredragssalen til forstandig tale om svære emner – man blev stærkt fristet til at kigge i Løgstrups skrifter igen!
Jørn Borup fra Center for Samtidsreligion v. Aarhus Universitet fortalte midt i april om Zen, yoga og mindfulness – Østens spiritualitet i Vesten – en meget god orientering om emner, som blandt mange nyder stor interesse.
Efter gudstjenesten Palmesøndag var der ikonværksted på Højskolen, hvor en pæn samling børn fik lavet fantasifulde og charmerende ikoner af computer-skrot – ting, som blev studeret med interesse af kirkegængerne i påsken.
Midt i maj havde vi musikgudstjeneste med elever fra Aalborg Kulturskole, som altid er værd at høre. Efter musikken var der mulighed for at nyde et vin- og ostebord – sådan en slags spaghetti-gudstjeneste light!
 
Valgmenigheden var medio juni vært for Grundtvigsk Forums sommermøde, som efter gudstjeneste fandt sted i Kunstsalen. Her gav Jeppe Søe, chefredaktør og journalist, en grundig rundvisning i mediernes verden – fuld af humor, vid og krasse bemærkninger – heldigvis havde mange forsaget TV-et til fordel for denne festlige opsang.
4 søndagsaftener hen over sommeren holdt Lene salmesangsgudstjenester, hvor henholdsvis Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig på vanlig fortræffelig vis blev præsenteret – rigtig gode aftener, hvor en masse af de gode salmer blev sunget.
I samme kategori var der aftensang i kirken en hverdagsaften sidst i september med efteråret som tema – fælles for disse sanglige udfoldelser med tilknyttede kommentarer er, at de kræver et stort forberedende arbejde.
Kirketuren til Gug, Skalborg, Gudumholm og Frejlev var også et hit med ny kirkekunst i flere udgaver og Anne Lie Stokbro som spændende fortæller. Højskolens flotte gamle røde bus kunne i øvrigt sagtens have rummet flere deltagere.
Kunsthistorikeren Gitte Tandrup holdt i oktober et glimrende foredrag om kunstens opfattelse af Maria Magdalene, ledsaget af mange pragtfulde billeder.
Spil Dansk-dagen havde i år ikke deltagelse af Kirkekoret fra de fire sogne – vi fik til gengæld en anderledes oplevelse i form af sangerinden Nanna Jacobi, som med stort udtryk sang egne tekster til eget markant piano-akkompagnement.
Mere traditionel musik kunne i november opleves i kirken, hvor Vrå Folkemusikorkester spillede gammel og ny folkemusik fra vores egen landsdel med tilhørende fortælling af dirigenten Eirik Moland.
Senere på måneden gik det igen løs med børnearbejde, idet der efter en familiegudstjeneste blev arbejdet på juleværkstedet. Her blev der fremstillet julepynt, som den følgende lørdag, efter at konfirmandforældrene havde foretaget en grundig rengøring af kirken, blev hængt op til fornøjelse for folket i julemåneden.
Uomgængelig som optakt til julemåneden er jo De 9 Læsninger, og vi er taknemlige for, at Vrå-koret stadig har lyst til at synge for og sammen med os.
 
Der er kommet forskræp om Årsmødet i Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, som finder sted 8 – 9 juni med Københavns og Vartov Valgmenigheder som værter. Selv om det er langt væk, kan jeg kun opfordre til at tage over for at se, hvordan storbyvalgmenigheder har det.
 
Her skal lyde tak til kirkebetjeningen for endnu et år i menighedens tjeneste. Vi er godt vante med Lenes ord om det væsentlige i tilværelsen – tak for det og tak til både dig og Kasper for hyggeligt værtskab her i præstegården. I den forbindelse samtidig en tak til kagebagerne, så vi ikke skal høre foredrag på tom mave.
Palle Steffensen og Niels Kirketerp siger aldrig nej til at vikariere – det er vi meget glade for.
Tak til Højskolen for husly, når vi er mange nok.
Arbejdet i bestyrelsen bærer lønnen i sig selv, men jeg vil alligevel takke kassereren for godt udført arbejde m.h.t. et overskueligt regnskab, nu også for kirkegården.
Vores kirkeværge har igen gjort en indsats langt ud over sin beføjelse – tak for det, Jørgen.
Til slut tak til bestyrelsen for godt fremmøde, god debat, gode input og godt humør på bestyrelsesmøderne.
 
Jens Sigh
 
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net