ÅRSMØDE i VARTOV

Lørdag d. 8. og søndag 9.juni var der årsmøde i De grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Årsmødet fandt i år sted i København og var henlagt til Nationalmuseets fine lokaler. Dog var der også plads til festmiddag på Vartov, sangaften i Vartov kirke, og gudstjeneste i Immanuelskirken på Frederiksberg med valgmenighedspræst Niels Grønkjær.
Efter velkomst lørdag ved formand Vibeke Hein, talte tidligere biskop Holger Jepsen om fællesskab og Helligånden. Et lærd foredrag udfra særligt det nye testamente.
Eftermiddagen gik også med årsmøde, hvor særligt den nye betænkning om folkekirkens styrelse blev drøftet. Der vakte her nogen forundering at De grundtvigske Valg- og Frimenigheder ikke er sat på høringslisten. Selvom at alle kan indsende høringsforslag, er det et dårligt signal at sende ikke at sættes på listen, samtidig med at forslaget ikke indeholder nogen spor af den tradition, som valg- og frimenighederne repræsenterer. Der blev også tid til at drøfte pensionskassen, som, hvor tørt den end kan lyde, også bærer spor af at de nye valg- og frimenigheder på den missionske fløj er dukket op. Disse nye menigheder bliver uden tvivl et emne, som man skal til at forholde sig til mere i fremtiden.
Lørdag aften sluttede med aftensang i Vartov kirke ved Jens Smerup Sørensen.
Efter gudstjeneste søndag morgen blev der budt på en smuk sejlads med medbragt frokost på de københavnske kanaler. Efter tilbagekomst til Nationalmuseet holdt Hans Hauge et indsigtsfuldt foredrag om fællesskab og samfund, hvor fællesskabet blev defineret som lukkende om sig selv, mens samfundet sås som et åbent forhold.
Dermed sluttede årsmødet, og Vartov og Københavns Valgmenighed skal have tak for et flot og spændende arrangement. Der var meget at tale videre om.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net