Returneres til:
 
Valgmenighedspræsten,
Vestergade 41
9760 Vrå
 
 
 
 
Undertegnede
 
Fulde navn:
 
Cpr.-nr.:
 
Adresse:
 
Tlf.:
 
Bopælssogn:
 
Bopælskommune:
 
 
dato:………………………….  

                                            underskrift:………………………………………………                                                                            
 
anmelder hermed, at jeg pr. ……../…… 20      ønsker at indtræde som medlem af Vrå Valgmenighed.
 
Samtidig giver jeg min tilladelse til, at valgmenighedens bestyrelse hos skattevæsenet indhenter oplysning om min skattepligtige indkomst til brug ved ansættelse af medlems-bidraget til valgmenigheden.
 
Da valgmenighederne hører under Den danske Folkekirke, er valgmenighedsmedlemmer fortsat medlemmer af folkekirken, men ikke af den lokale sognemenighed.
 
Medlemmer af en valgmenighed betaler ikke kirkeskat over kommunen, men betaler i stedet bidrag til valgmenigheden, som svarer til almindelig kirkeskat. Melder man sig ud af en valgmenighed, bliver man automatisk medlem af den lokale sognemenighed og kommer til at betale kirkeskat over kommunen.
 
 
 
 
Valgmenighedspræsten giver besked om indmeldelse til:
 
  1. Bopælssognets sognepræst.
  2. Bopælskommunens folkeregister, hvorfra der går besked til ligningsmyndigheden.
  3. Valgmenighedens kasserer.

Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net