KIRKEBLADET SEPT.- DEC. 2019
Her har du muliighed for at downloade Vrå Valgmenigheds kirkeblad
Download fil
GUDSTJENESTEKALENDER
OKTOBER

Søndag 6. okt.
16. s. e. trin. kl. 10.00
v. Hanne Drejergaard Kjeldsen      
        
Søndag 13. okt.
17. s. e. trin.
ingen gudstjeneste

Søndag 20. okt.
18. s. e. trin. kl. 10.00
v. Niels Kirketerp

Søndag 27. okt.
19. s. e. trin. kl. 10.00
v. Lene Graarup

KONFIRMATION
2020: St. Bededag
fredag den 8. maj kl. 10.30

2021: St. Bededag
fredag den 30. april kl. 10.30


Download fil
Et tilbud til dig, der har mistet
SORGGRUPPE

Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Sdr. Harritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
 
FOREDRAG
onsdag den 23. oktober kl. 19.00 på Vrå Højskole

Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning

Da Vrå stadig var en ung by, og hverken huse eller træer skærmede nævneværdigt for solen og blæsten, havde præsten og digteren Jakob Knudsen sin gang på Vrå Højskole. Fra sit gavlværelse mod øst kunne han ubesværet have set en solopgang, lige så smuk, som den han beskriver i sin salme 'Se, nu stiger solen af havets skød' som de fleste kender og elsker. Jakob Knudsen skrev dog salmen et helt andet sted, nemlig i Mellerup ved Mariager fjord, hvor han også blev genstand for en af tidens største skandaler. Jakob Knudsen var et sammensat menneske med et kompromisløs og original syn på menneskelivet og kristendommen. Vil du høre mere om hvem manden bag salmen var, så er der mulighed for det onsdag den 23. oktober kl. 19.00 på Vrå Højskole, hvor tidligere sognepræst i Skive Knud Nyboe Rasmussen fortæller om Jakob Knudsens syn på Gud og menneske.

Foredraget holdes i samarbejde med Hjørring Folkeuniversitet og Vrå Højskole. Der er mulighed for at spise med på Højskolen kl. 18.00 (50 kr. pr. person - 40 kr. for medlemmer af foreningen Højskolens venner).

SPIL DANSK
Torsdag 31. oktober kl. 19.00
SPIL DANSK - Sange om og fra Vendsyssel
Sangaften i Vrå Valgmenighedskirke
v. organist Lillan Dahl
 

Vesterhavet, Limfjorden, Grenen, Åsen og Vildmosen -Vendsyssels helt særlige natur og befolkningen i det nordlige Danmark har inspireret kunstnere og digtere i århundreder. Denne aften vil vi komme omkring en del af de sange, der er inspireret af eller skrevet om vores på en gang smukke og barske egn. Fra klaver og orgel vil vi synge sammen, og selvfølgelig vil vi også komme omkring den folkekære, syngende fiskerkone, Inger Lauritzen, der på en helt særlig måde er blevet en del af den Vendsysselske sangskat. Velkommen!

- en fri og åben grundtvigsk menighed inden for folkekirken
VELKOMMEN TIL VRÅ VALGMENIGHED
Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenigheds- kirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskole- bevægelsen og inspireret af Grundtvig. Her på siden kan du se hvornår vi har gudstjeneste og hvilke arrangementer vi har - og du er meget velkommen.

BUDSKABET i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken, men vi er en grundtvigsk menighed og læner os op ad det grundvigske udsagn: ”menneske først, kristen saa”, som understreger det universelle ved det at være menneske. Alle mennesker – uanset de har levet før Kristus eller i f.eks. sammenhænge, hvor de ikke har mødt den kristne forkyndelse – er skabt af Gud, i hans billede og ubetinget elsket af ham. At være menneske er guddommeligt uanset, hvilken religion eller tro eller ikke-tro, man tilslutter sig. Dette er fundamentet for alt vi laver både i kirke og præstegård, hvor værdier som frihed, fællesskab, tillid og ligeværd er udgangspunktet. Vi føler et fælles ansvar for vores kirke og tager del i gudstjenesten med f.eks. ind- og udgangslæsning, musiske indslag mm.

EN FRI MENIGHED INDEN FOR FOLKEKIRKEN ...
Vi kommer fra hele landet, dog flest fra Vrå og omegn. Medlemmer i Vrå Valgmenighed betaler et medlemsbidrag svarende til den normale kirkeskat. Det betyder , at vi også på det økonomiske område har en stor grad af frihed. Som medlem af en valgmenighed er du stadig medlem af  folkekirken og kan benytte din lokale sognekirke.VI ARBEJDER PÅ SAGEN
Som bekendt trådte den nye Persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse er Vrå Valgmenigheds bestyrelse i gang med at udarbejde en privaltlivspolitik, som skal bruges til at oplyse vore medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger. Information om hvorledes Vrå Valgmenighed vil håndtere medlemmernes personoplysninger vil bliver lagt ud på hjemmesiden, hvor man vil kunne læse om rettigheder mm.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net