Formandsberetning for 2017
HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD APRIL-AUGUST 2018
GUDSTJENESTEKALENDER

AUGUST

Søndag 5. august
10. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG
(månedens salme præsenteres kl. 9.50)

Søndag 12. august
11. s. e. trinitatis – ingen gudstjeneste
Søndag 19. august
12. s. e. trinitatis – kl. 10.00 v. LG

Søndag 26. august
13. s. e. trinitatis – kl. 19.00 v. LG

KONFIRMATION
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

2019: St. Bededag
fredag den 17. maj kl. 10.30

2020: St. Bededag
fredag den 8. maj kl. 10.30KIRKESKAT – MEDLEMSBIDRAG
Flere har bemærket det manglende giro-indbetalingskort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen har for nemheds skyld ændret betalingsmåde, således at man inden 15. maj betaler et a-conto-beløb, der svarer til halvdelen af sidste års kirkeskat, til  Valgmenig-hedens bankkonto: 9070 - 1620080035.
Et tilbud til dig, der har mistet
Overskrift
SORGGRUPPE

Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
VRÅ VALGMENIGHEDS BESTYRELSE

Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
 
MELD DIG OG DIN FAMILIE TIL VALGMENIGHEDENS HYGGELIGE
LØRDAG DEN 11. AUGUST KL. 16.30
 
Teltet rejses i præstegårdshaven og der indbydes til den årlige sommerfest, som denne gang tegner til at blive i sandt sommervejr - hvis ikke gør vi blot, som vi plejer: tager varmt tøj med og rykker sammen.  Devisen er, at hver familie tager mad med til et fælles tag-selv-bord. Drikkevarer, bestik og tallerkener medbringer man ligeledes selv.

Tilmelding til Mette Stougaard eller Lene Graarup seneste onsdag 8. august!
PERSONDATAFORORDNING
Vi arbejder på sagen!

Som bekendt trådte den nye Persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse er Vrå Valgmenigheds bestyrelse i gang med at udarbejde en privaltlivspolitik, som skal bruges til at oplyse vore medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.

Information om hvorledes Vrå Valgmenighed vil håndtere medlemmernes personoplysninger vil bliver lagt ud på hjemmesiden, hvor man vil kunne læse om rettigheder mm.
KONFIRMATION
Overskrift
Bededag blev disse fire prægtige unge mennesker konfirmeret.
Fra venstre er det: Nicklas Mosbech Christensen, Niels Raunsmed Andreasen, Julie Vanggaard Christensen, Nikoline Nymann Jensen
Valgmenighedens børn og unge udstiller på biblioteket
Påsketableauer af skrot
NÅR DET VÆRDILØSE FÅR VÆRDI

I vores verden mister ting og sager hurtigt deres værdi for at ende en stille og glemt tilværelse bagerst i skuffer, garager og genbrugscentre. En søndag først i marts mødtes børn og unge i Vrå Valgmenighedskirke, fast besluttet på at give de kasserede og ødelagte ting og sager en ny chance i et forandringsprojekt, hvor temaet var påske og opstandelse. I løbet af nogle få timer havde gamle mobiltelefoner, boldnet, gafler, juletræspynt, colaflasker, VHS-bånd og meget andet fået nyt liv i form af fine påsketableauer, hvor man får syn for sagn: at der ud af det knuste, kasserede, værdiløse og ødelagte visseligt kan opstå nye muligheder og nyt håb. Påsketableauerne udstilles nu på Vrå Bibliotek.
INTRODUKTION
Overskrift

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder


Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.

Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net