Formandsberetning for 2017
HER HAR DU MULIGHED FOR AT SE VRÅ VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD
KIRKEBLAD VINTER 2018
GUDSTJENESTEKALENDER

Søndag 18. marts
Mariæ bebudelses dag kl. 10.00 - v. Lene Graarup
 
Søndag 25. marts
Palmesøndag kl. 19.00 - musikgudstjeneste
 
Torsdag 29. marts
Skærtorsdag kl. 16.30 - v. Lene Graarup
 
Fredag 30. marts
Langfredag kl. 10.00 – v. Lene Graarup
 
APRIL
Søndag 1. april
Påskesøndag kl. 10.00 - v. Lene Graarup

Mandag 2. april
Anden påskedag – ingen gudstjeneste

KONFIRMATION
2018: St. Bededag
fredag den 27. april. kl. 10.30

2019: St. Bededag
fredag den 17. maj kl. 10.30

Et tilbud til dig, der har mistet
Overskrift
SORGGRUPPE

Det er ikke en sygdom at sørge over et menneske, man har mistet, men det kan være tungt at gå med, og det kan være en stor hjælp at tale med andre mennesker, der står i samme situation. derfor er der nu mulighed for at deltage i en sorggruppe. Deltagerne kan komme fra Vrå, Vrejlev-Hæstrup, Løkken Storpastorat og Rakkeby-Vejby-Herritslev-Sejlstrup.  Er man interesseret i at deltage i en sorggruppe, kan man henvende sig til Lene Graarup (98981277) eller Viggo Noe (98998022), der vil være behjælpelig med at få en kontakt i stand til en gruppe.
VRÅ VALGMENIGHEDS BESTYRELSE

Forud for Vrå Valgmenigheds generalforsamling sidst i marts havde Jens Sigh varslet sin afgang som formand. På generalforsamlingen blev der takket for et godt formandsskab gennem de sidste 20 år. Ved den efterfølgende konstitution på bestyrelsesmødet blev næstformand Mette Ottosen Stougaard valgt som ny formand. Ved samme afgik efter eget ønske kasserer Torben Fisker, som bliver afløst af Flemming Trinskjær på posten. Yderligere blev Anna Bruun valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.
 
Palmesøndag den 25. marts kl. 19.00
Musikgudstjeneste
KFUM-Spejdernes Brass Band sætter musik til palmesøndag

Påskeugen begynder med Palmesøndags fest og opløftede stemning, hvor Jesus indtager Jerusalem ridende på et æsel, mens folkemængden hylder ham som konge, frelser, superstjerne. Få dage efter vendes stemningen og mørket lukker til omkring ham, for endelig at blive til lys påskemorgen, men ugen begynder med fest og glæde og det fejrer vi Vrå Valgmenighed med en musikgudstjeneste, hvor KFUM-Spejdernes Brass Band fra Hjørring sørger for at musiksiden får sat et festligt aftryk på dagen.
UDSTILLING AF ÆG- OG SKROTIKONER I KIRKEN
indtil påske
Påskeæg og gammelt skrot!
 
Miraklernes tid er tilsyneladende ikke forbi. En søndag først i marts kom en luftballon, gul som en sol og fyldt med påskeæg, svævende ned til de børn og unge, der var mødt op på dette, særligt for de unge, tidlige tidspunkt. Den lille happening med ballonen var fuld af symboler og gode historier om gammel overtro, som blev vævet ind i gudstjenesten, hvis tema var skærtorsdag og Jesu sidste skæbnesvangre måltid med sine venner,. Mellem fortællinger og sange blev der uddelt nadver med to af de medvirkendes hjælp. Efter gudstjenesten gik børn, unge og forældre i Louise Skrikes Hus, venligst udlånt af Vrå Højskole. Her ventede Ellen Bak med gamle telefoner, fjernbetjeninger, badmintonnet, gafler, kasserede salmebøger, drivtømmer, coladåser og andet gammelt bras, som frit kunne rives og hamres fra hinanden med det formål at lade det gamle få nyt liv i påskeikoner, som nu kan ses i Valgmenighedskirken frem til og med påskesøndag, hvorefter de udstiles på Vrå bibliotek.
Husk, at vi to gange om året afholder ”Børnenes søndage”, hvor børn og unge i helt konkret forstand omformer gudstjenestens tema til en installation, dekoration eller andet, der udstilles i kirken. Det er gode muntre og kreative dage, hvor der altid er plads til mange flere.

se billeder her
Onsdag den 11. april kl. 19.00
Litteraturklubben
Vi har fået stablet en fin lille litteraturklub på benene - og vi kan sagtens være flere, så meld dig gerne til, hvis interessen er der.

Næste bog:
"Som pesten" af Hanne-Vibeke Holst.


Vi har fået en bogkasse på 6 bøger, hvor først-til-mølle princippet gælder. Kontakt blot Lene Graarup.

INTRODUKTION
Overskrift

Velkommen til Vrå Valgmenighed

Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenighedskirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskolebevægelsen og inspireret af Grundtvig. Budskabet i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken.

Vi har en stor grad af frihed - bl.a. styrer vi selv vores økonomi uden statsstøtte. Vi holder af vores frihed og betragter os som en folkelig grundtvigsk menighed, hvor fællesskabet både i forbindelse med gudstjenester og de efterfølgnede fællesmenneskelige og kulturelle aktiviteter danner ramme om et rart miljø. 

Vi ønsker at være en åben kirke, så alle er selvfølgeligtt velkomne til vores arrangementer og gudstjenster.


Valgmenigheden tilbyder


Foredrag, filmaftener, børnenes søndage med børnegudstjeneste og børneprojekter, sommerfest, høstfest, kirketure (også på cykel), sangaftner, koncerter, debatter og meget andet.

Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net