KIRKEBLADET
DEC. 2019 - MARTS 2020

Her har du muliighed for at downloade Vrå Valgmenigheds kirkeblad
Download fil
GUDSTJENESTEKALENDER
JANUAR
Tirsdag 1. januar - nytårsdag
kl. 15.30 v. Lene Graarup

Søndag 5. januar - Helligtrekonger
kl. 10.00 v. Lene Graarup

Søndag 12. januar: 1. s. e. H3K
ingen gudstjeneste

Søndag 19. januar: 2. s. e. H3K
kl. 10.00 v. Lene Graarup

Søndag 26. januar: 3. s. e. H3K
kl. 10.00 v. Lene Graarup

- en fri og åben grundtvigsk menighed inden for folkekirken
VELKOMMEN TIL VRÅ VALGMENIGHED
Mellem Vrå Højskolen og Vrå Skole ligger Vrå Valgmenigheds- kirke. Her har den ligget i godt 100 år, startet af driftige lokale med rødder i højskole- bevægelsen og inspireret af Grundtvig. Her på siden kan du se hvornår vi har gudstjeneste og hvilke arrangementer vi har - og du er meget velkommen.

BUDSKABET i vores kirke adskiller sig ikke fra det i sognekirken, idet vi er en del af folkekirken, men vi er en grundtvigsk menighed og læner os op ad det grundvigske udsagn: ”menneske først, kristen saa”, som understreger det universelle ved det at være menneske. Alle mennesker – uanset de har levet før Kristus eller i f.eks. sammenhænge, hvor de ikke har mødt den kristne forkyndelse – er skabt af Gud, i hans billede og ubetinget elsket af ham. At være menneske er guddommeligt uanset, hvilken religion eller tro eller ikke-tro, man tilslutter sig. Dette er fundamentet for alt vi laver både i kirke og præstegård, hvor værdier som frihed, fællesskab, tillid og ligeværd er udgangspunktet. Vi føler et fælles ansvar for vores kirke og tager del i gudstjenesten med f.eks. ind- og udgangslæsning, musiske indslag mm.

EN FRI MENIGHED INDEN FOR FOLKEKIRKEN ...
Vi kommer fra hele landet, dog flest fra Vrå og omegn. Medlemmer i Vrå Valgmenighed betaler et medlemsbidrag svarende til den normale kirkeskat. Det betyder , at vi også på det økonomiske område har en stor grad af frihed. Som medlem af en valgmenighed er du stadig medlem af  folkekirken og kan benytte din lokale sognekirke.VI ARBEJDER PÅ SAGEN
Som bekendt trådte den nye Persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse er Vrå Valgmenigheds bestyrelse i gang med at udarbejde en privaltlivspolitik, som skal bruges til at oplyse vore medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger. Information om hvorledes Vrå Valgmenighed vil håndtere medlemmernes personoplysninger vil bliver lagt ud på hjemmesiden, hvor man vil kunne læse om rettigheder mm.
Vrå Valgmenighed, Vestergade 41, 9760 Vrå, tlf.: 98981277, email: lene@vraahojskole.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net